Βοήθεια

Πώς ακριβώς λειτουργεί το OliveOilAddicts.gr;
Ξεχάσατε το συνθηματικό σας; Δημιουργήστε ένα νέο!

Πώς ακριβώς λειτουργεί το OliveOilAddicts.gr;

Στη λειτουργία του OliveOilAddicts.gr συμμετέχουν τρεις οντότητες: Οι Δοκιμαστές, τα μέλη του Panel και ο Διαχειριστής.

Ο ρόλος του Διαχειριστή (που είναι και ο σχεδιαστής του OliveOilAddicts.gr) έχει αποφασιστεί (από τον ίδιο) να μην χρειάζεται να είναι ενεργός, όσο αφορά στην καθημερινή λειτουργία του OliveOilAddicts.gr. Το site δουλεύει κανονικά, χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάτι ο Διαχειριστής. Ο ρόλος του Διαχειριστή είναι στο παρασκήνιο, να φροντίζει ώστε οι Δοκιμαστές και τα μέλη του Panel να μπορούν να κάνουν, αυτό που έχει σχεδιαστεί να κάνουν.

Τα μέλη του Panel, βασικά ασχολούνται με δύο εργασίες: την αποστολή κάθε αρχή του μήνα, των φυσικών πακέτων με τα δείγματα στους Δοκιμαστές (εργασία εκτός του OliveOilAddicts.gr), και το ανέβασμα (δημοσίευση) των αξιολογήσεων αναφοράς του κάθε δείγματος στο OliveOilAddicts.gr. Όταν μια σειρά δειγμάτων ανέβει στο site, η ημερομηνία τελευταίας υποβολής αξιολογήσεων ορίζεται αυτόματα, την τελευταία ημέρα του τρέχοντος μήνα και ώρα 23:59. Σε περίπτωση που απαιτηθεί άλλη ημερομηνία, ο Διαχειριστής επεμβαίνει και αλλάζει χειροκίνητα την τελευταία υποβολή, στη νέα ημερομηνία.

Οι Δοκιμαστές, από τη στιγμή που θα παραλάβουν το πακέτο με τα δείγματα του μήνα, μπορούν να υποβάλουν τις αξιολογήσεις τους, αρκεί βέβαια οι αξιολογήσεις αναφοράς των δειγμάτων αυτών να είναι ανεβασμένες από τα μέλη του Panel, ώστε να μπορούν να τις συγκρίνουν με τις δικές τους αξιολογήσεις. Αν η Εξέλιξη δεν δείχνει αριθμούς δειγμάτων, ούτε και η φόρμα δημιουργίας νέας αξιολόγησης δείγματος, τότε μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν υπάρχουν ανεβασμένες αξιολογήσεις αναφοράς δειγμάτων. Τα μέλη του Panel πρέπει να επέμβουν, ανεβάζοντας τις αξιολογήσεις αναφοράς των δειγμάτων, ώστε οι αριθμοί των δειγμάτων να είναι ορατοί στους Δοκιμαστές για να μπορέσουν έτσι να προχωρήσουν στις αξιολογήσεις.

Τα παραπάνω περιγράφουν τον πυρήνα της λειτουργίας του OliveOilAddicts.gr.

Δευτερεύουσες λειτουργίες είναι η προβολή των προηγούμενων αξιολογήσεων του κάθε Δοκιμαστή, όπως και οι προβολές προηγούμενων αξιολογήσεων και δειγμάτων στα μέλη του Panel.

Επίσης δευτερεύουσες είναι και οι προβολές της εξέλιξης, των συνολικών αξιολογήσεων των Δοκιμαστών και των στατιστικών. Όλα αυτά δημιουργούνται σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας στοιχεία που εκείνη τη στιγμή υπάρχουν στη βάση δεδομένων του OliveOilAddicts.gr.

Ξεχάσατε το συνθηματικό σας;
Δημιουργήστε ένα νέο!

Πηγαίνετε από το μενού του site Είσοδος στο Ξεχάσατε το συνθηματικό σας; Δώστε το email σας και πατήστε ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΕΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟ.

Εμφανίζεται τότε μια οθόνη του WordPress για σύνδεση, αγνοείστε την!

Ελέγξτε το email σας. Πρέπει να έχει έρθει email με θέμα [OliveOilAddicts.gr] Επαναπροσδιορισμός συνθηματικού. Ανοίξτε το και επισκεφθείτε την διεύθυνση που λέει στο κάτω μέρος.

Θα πάρετε πάλι μια οθόνη του WordPress, αυτή τη φορά χρήσιμη. Διαβάστε τις οδηγίες και δώστε το νέο συνθηματικό σας ή δεχτείτε αυτό που προτείνεται (αν μπορείτε να το θυμάστε!). Πατήστε Επαναπροσδιορισμός συνθηματικού και τότε παίρνετε μια οθόνη του WordPress που λέει ότι το συνθηματικό σας επανακαθορίστηκε.

Αυτό ήταν.

Πατήστε Πίσω σε OliveOilAddicts.gr και κάντε Είσοδο με το νέο συνθηματικό.

Θα σας έρθει και ένα email με θέμα [OliveOilAddicts.gr] Ειδοποίηση αλλαγής συνθηματικού, που απλά επιβεβαιώνει την αλλαγή του συνθηματικού σας.