Αρχή

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ανεβασμένα δείγματα προς αξιολόγηση από τους Δοκιμαστές.

Στατιστικά: Μέχρι τώρα έχουν γίνει 12.751 αξιολογήσεις σε 420 δείγματα ελαιολάδου, από 130 Δοκιμαστές (όλων των ετών).

Το OliveOilAddicts.gr δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τους Δοκιμαστές Ελαιολάδου που ολοκληρώνουν τα  Σεμινάρια Πιστοποίησης Δοκιμαστών Ελαιολάδου που συνδιοργανώνονται από τα Oliveoilseminars.com και τον Ιταλικό Εθνικό Οργανισμό Δοκιμαστών Ελαιολάδου ONAOO.

Οι Δοκιμαστές με την ολοκλήρωση του προγράμματος έχουν το δικαίωμα εγγραφής και παρακολούθησης των ετήσιων Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Δοκιμαστών (ΠΣΕΔΕ), τα οποία περιλαμβάνουν αποστολές δειγμάτων κατ’ οίκον, ένα μοναδικό, διεθνώς, πρόγραμμα οργανωμένο από τα Oliveoilseminars.com και το MultichromLab, με σκοπό την διατήρηση σε υψηλό επίπεδο των οργανοληπτικών ικανοτήτων των Ελλήνων Δοκιμαστών Ελαιολάδου.

Οι Δοκιμαστές Ελαιολάδου που συνεχίζουν στα ΠΣΕΔΕ, χρησιμοποιούν αυτό το site για να στείλουν τις οργανοληπτικές αξιολογήσεις των δειγμάτων ελαιολάδου που λαμβάνουν κατ’ οίκον. Λαμβάνουν άμεσα και τις αξιολογήσεις του Panel του MultichromLab και εκπαιδεύονται έτσι καλύτερα.

Αν δεν είστε συμμετέχων Δοκιμαστής Ελαιολάδου ή μέλος του Panel του MultichromLab, δεν θα βρείτε κάτι χρήσιμο εδώ.